19 Settembre 2020 By Giusy Baffi

Hishikawa Shikinori, Koi no Hanamurasaki, Tenwa 3 (1683) – [