3 Gennaio 2018 By Giusy Baffi

Tour sans Fin – Paris Défense NON realizzato © Ateliers Jean Nouvel